درصورتی که از مرورگر Internet Explorer 10 به بعد استفاده می نمایید،

از منوی Tools گزینه Compatibility View را انتخاب نموده و Ip دانشگاه را Add نمایید.

قابل توجه دانشجویان عزیز:

جهت ورود به سامانه، شماره دانشجویی خود را به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه خود را به عنوان کلمه عبور وارد نمایید.

قابل توجه اساتید عزیز:

جهت دریافت نام کاربری و کلمه عبور به واحد فناوری و اطلاعات دانشگاه مراجعه نمایید.