خوش آمدگویی
   به

   سامانه امور دانشجویی

   موسسه آموزش عالی علامه مجلسی

   خوش آمدید

آخرین اخبار

درباره ما

عنوان پروژه :

  طراحی سایت پرتال دانشگاهی

تشکر فراوان از :

  جناب آقای دکتر الهی
  سرکار خانم مهندس نقده فروشها
  جناب آقای مهندس کریمی
  جناب آقای مهندس شاعری
  و همه کسانی که ما را یاری کردند

تاريخ :

  تابستان 1391
    Shaghaghi353@gmail.com