خوش آمدگویی
   به

   سامانه امور دانشجویی

   موسسه آموزش عالی علامه مجلسی

   خوش آمدید

آخرین اخبار

نکات مهم هنگام ورود به صفحه شخصي خود در پرتال آموزش و سامانه امور دانشجويي

  

دانشجويان عزيز در هنگام ورود به صفحه شخصي خود در پرتال آموزش و سامانه امور دانشجويي به نکات زير توجه نمايند:

1- نام کاربري، شماره دانشجويي شما مي باشد.

2- کلمه عبور شماره شناسنامه شما مي باشد. (پس از ورود به صفحه شخصي، قابل تغيير است.)

3- دانشجوياني که شماره شناسنامه آنها با عدد 0 (صفر) شروع مي شود، نبايد عدد 0 ابتدايي را وارد نمايند. (مثال : شماره شناسنامه 0015016070 - کلمه عبور 15016070)


 تاریخ درج خبر : 1 / مهر / 1392
 واحد ارسال کننده خبر : آموزش
 تعداد بازدید خبر: 5318